УДЦР

image001 Український державний центр радіочастот   

 Ukrainian State Centre of Radio Frequencies

image003

УДЦР відповідно до ст.16 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» здійснює такі види діяльності:

 — присвоєння радіочастот, призначення позивних сигналів радіоелектронним засобам, видача дозволів на експлуатацію;
— ведення реєстру присвоєнь радіочастот;
— проведення радіочастотного моніторингу використання радіочастотного ресурсу України відповідно до Закону;
— здійснення заходів щодо забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв;
— здійснення заходів щодо виявлення та усунення дії джерел радіозавад;
— підготовка висновків для прийняття національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, відповідних рішень щодо видачі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України;
— підготовка висновків на безпосереднє замовлення для Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для телерадіомовлення;
— видача дозволів на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв;
— інші види діяльності, пов’язані з користуванням радіочастотним ресурсом України і передбачені статутом УДЦР.

УДЦР за дорученням голови національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, бере участь у здійсненні державного нагляду за дотриманням законодавства про радіочастотний ресурс України.

За дорученням національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, УДЦР здійснює міжнародний захист, координацію радіочастот, бере участь у роботі Міжнародного союзу електрозв’язку.

Черкаський обласний відділ Центральної філії УДЦР 18002 м. Черкаси, вул. Гоголя, 287 тел/факс (0472)37-24-96 моб. 068-124-78-25; 050-353-8793 приймальна (0472)32-14-24


Перечень документации необходимой для заполнения
при продлении лицензии, повышения категории, вновь открываемой радиостанции, выдачи разрешения для диапазона 50 мгц

Перечень документации необходимой для продление лицензии
Копия паспорта 1-2 страницы и прописка.
Копия идентификационного кода.
«ЗАЯВА про проведення технічного огляду аматорської радіостанції (АРС)» (Додаток 8).
«АКТ технічного огляду аматорської радіостанції (АРС)» (Додаток 9).
«ЗАЯВА про продовження терміну дії дозволу на експлуатацію аматорської радіостанції (АРС)  (Додаток 26).

Перечень документации необходимой для повышение категории
Копия паспорта 1-2 страницы и прописка.
Копия идентификационного кода.
«ЗАЯВА про проведення технічного огляду аматорської радіостанції (АРС) (Додаток 8).
«ЗАЯВА про намір скласти кваліфікаційний іспит» (Додаток 6)
«ДОВІДКА  №  про складання кваліфікаційного іспиту» (Додаток 5)
«АКТ технічного огляду аматорської радіостанції (АРС)» (Додаток 9).
«ЗАЯВА про видачу дозволу на експлуатацію аматорської радіостанції (АРС)» (Додаток 10).

Перечень документации необходимой для вновь открываемой радиостанции
Копия паспорта 1-2 страницы и прописка.
Копия идентификационного кода.
«ЗАЯВА про проведення технічного огляду аматорської радіостанції (АРС) (Додаток 8).
«ЗАЯВА про намір скласти кваліфікаційний іспит» (Додаток 6)
«ДОВІДКА  №  про складання кваліфікаційного іспиту» (Додаток 5)
«АКТ технічного огляду аматорської радіостанції (АРС)» (Додаток 9).
«ЗАЯВА про видачу дозволу на експлуатацію аматорської радіостанції (АРС)» (Додаток 10).

Перечень документации необходимой для выдачи разрешения для диапазона 50 мгц
«АКТ технічного огляду аматорської радіостанції (АРС)» (Додаток 9).
«ЗАЯВА на видачу дозвілу на експлуатацію аматорської радіостанції в діапазоне 50 Мгц» (Додаток 10).


Полный текст регламента радиосвязи.

Правила та порядок отримання сертифікатів на позивні 3-й, 2-й та 1-й категорій

Розділ 5 регламенту — Кваліфікація операторів АРС.

5.1. В Україні з урахуванням відповідних рекомендацій CEPT застосовується така класифікація категорій операторів АРС:

5.1.1 перша — відповідає вищій кваліфікації;

5.1.2 друга — відповідає загальній кваліфікації;

5.1.3 третя — відповідає кваліфікації радіоаматора-початківця.

5.2. З   метою визначення кваліфікації операторів АРС та перевірки технічного стану АРС утворюються кваліфікаційно-технічні комісії (далі — КТК).

5.3. КТК формуються із представників Українського державного центру радіочастот та його філій (далі — УДЦР), громадських організацій радіоаматорів України, інших фахівців радіозв’язку за їх згодою. Кількісний та персональний склад КТК, внесення змін до складу КТК, порядок її роботи та звітності, місце проведення іспитів щорічно визначаються відповідним наказом начальника УДЦР. КТК діють на громадських засадах.

5.4. КТК складається з Голови КТК та не менше п’яти членів комісії.

5.5. До складу КТК залучаються радіоаматори, що мають стаж роботи в першій категорії не менше п’яти років та не допускали порушень Регламенту аматорського радіозв’язку України.

5.6. Членом КТК не може бути особа, яка має зацікавленість у результатах іспиту.

5.7. Кількість   КТК   та   їх   чисельний   склад   повинні забезпечувати можливість кожному бажаючому здобути кваліфікацію оператора АРС здати іспит не пізніше 30 днів із дати подачі відповідної заяви.

5.8. Свою діяльність КТК здійснюють відповідно до чинного законодавства України, у тому числі цього Регламенту.

5.9. Визначення   кваліфікаційного   рівня   радіоаматорів проводиться за відповідними   екзаменаційними   програмами,   що складені з урахуванням рекомендацій СЕРТ.

5.10. Екзаменаційна програма для радіоаматорів-початківців з урахуванням звіту ERC REPORT 32 наведена у (додатку №3), а для операторів АРС першої та другої категорій (для гармонізованого екзаменаційного сертифіката радіоаматора (HAREC) з урахуванням рекомендації T/R 61-02) — у (додатку №4).

5.11. Кваліфікація оператора АРС визначається:

5.11.1 для першої категорії — шляхом теоретичного іспиту та практичного передавання/приймання текстів кодом Морзе;

5.11.2 для другої категорії — шляхом теоретичного іспиту;

5.11.3 для третьої категорії — шляхом теоретичного іспиту у формі співбесіди.

Для радіоаматорів першої та другої категорії встановлено одну з форм проведення теоретичного іспиту — усну, письмову або шляхом вибору правильної відповіді з використанням комп’ютера.

5.12. Кількісний склад КТК при проведенні кваліфікаційного іспиту повинен бути не менше трьох членів.

5.13. Теоретичний іспит   проводиться   за   екзаменаційними білетами   єдиного   зразка   та   критеріями   оцінювання,   які розробляються   УДЦР   разом   із   громадськими   організаціями радіоаматорів на підставі відповідних екзаменаційних програм та затверджуються начальником УДЦР.

5.14. Для операторів АРС першої категорії кваліфікаційний іспит із перевірки практичних навичок у передачі текстів кодом Морзе здійснюється тільки з використанням телеграфного ключа.

5.15. КТК, за позитивними результатами іспиту, надає довідку про складання кваліфікаційного іспиту (додаток №5)

5.16. Особа, яка має намір пройти кваліфікаційний іспит, особисто або рекомендованим листом з описом вкладення звертається до КТК відповідного адміністративно-територіального регіону, у якому планується експлуатація АРС, із заявою про намір скласти кваліфікаційний іспит. Форма заяви наведена у (додатку №6). Якщо намір пройти кваліфікаційний іспит має неповнолітня особа, подання заяви здійснює її законний представник (батьки, усиновителі, опікуни тощо).

5.17. Заявник допускається до кваліфікаційного іспиту лише за наявності документа, що засвідчує його особу.

5.18. КТК протягом десяти робочих днів від дати реєстрації заяви перевіряє її на відповідність установленій формі, повноту та правильність оформлення та інформує заявника про розклад роботи кваліфікаційної комісії та вимоги, що висуваються до претендента на здобуття відповідної категорії оператора АРС. Заявник повинен бути проекзаменованим не пізніше тридцяти днів від дати реєстрації заяви.

5.19. Практична частина кваліфікаційного іспиту складається з приймання на слух та передавання текстів кодом Морзе. Порядок формування текстів для приймання текстів кодом Морзе на слух та передачі текстів кодом Морзе телеграфним ключем   наведено   у (додатку 7). Практична частина кваліфікаційного іспиту «приймання текстів кодом Морзе на слух» вважається зарахованою, якщо допущено не більше чотирьох помилок. Практична частина кваліфікаційного іспиту «передача текстів кодом Морзе» вважається зарахованою, якщо допущено не більше однієї невиправленої й чотирьох виправлених помилок.

5.20. Кваліфікаційний іспит вважається складеним, якщо зараховані теоретична та практична частини іспиту.

5.21. У разі якщо кваліфікаційний іспит не складений, його повторне складання проводиться на загальних підставах після подання нової заяви.

5.22. АРС підлягають перевірці технічного стану у разі:

5.22.1 відкриття;

5.22.2 підвищення категорії оператора;

5.22.3 відновлення роботи після тимчасового закриття;

5.22.4 зміни технічних характеристик РЕЗ зі складу АРС, що пов’язані з користуванням додатковими смугами радіочастот. Перевірка технічного стану проводиться за графіком роботи КТК або у міру надходження заяв. Форму заяви про проведення технічного огляду АРС наведено у (додатку №8).

5.23. Перевірка технічного стану АРС здійснюється не пізніше тридцяти днів із дати реєстрації заяви.

5.24. Технічні параметри АРС повинні відповідати характеристикам та умовам експлуатації АРС в Україні, які визначені цим Регламентом.

5.25. За результатами технічного огляду КТК складає акт. Форму акта наведено у (додатку №9).


Додаток 5 до Регламенту аматорського радіозв’язку УкраїниДОВІДКА про складання кваліфікаційного іспиту.
Додаток 6 до Регламенту аматорського радіозв’язку УкраїниЗАЯВА про намір скласти кваліфікаційний іспит.
Додаток 8 до Регламенту аматорського радіозв’язку УкраїниЗАЯВА про проведення технічного огляду аматорської радіостанції (АРС).
Додаток 9 до Регламенту аматорського радіозв’язку УкраїниАКТ технічного огляду аматорської радіостанції (АРС).
Додаток 10 до Регламенту аматорського радіозв’язку УкраїниЗАЯВА про видачу дозволу на експлуатацію аматорської радіостанції (АРС).
Додаток 17 до Регламенту аматорського радіозв’язку УкраїниЗАЯВА про видачу дозволу на експлуатацію ретранслятора (радіомаяка) аматорського радіозв’язку.
Додаток 24 до Регламенту аматорського радіозв’язку УкраїниЗАЯВА про видачу дозволу на експлуатацію рухомої (носимої, пересувної) радіостанції аматорської та аматорської супутникової радіослужб.

Додаток 28 до Регламенту аматорського радіозв’язку УкраїниФОНЕТИЧНА АБЕТКА

Додаток 29 до Регламенту аматорського радіозв’язку УкраїниВИТЯГ  з міжнародного Q-коду